Tietosuojaseloste

Oy S.O Olenius Ab tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Oy S.O. Olenius Ab
Yhteystiedot:
Suomenkyläntie 359
06500 PORVOO

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Oy S.O. Olenius Ab
Yhteystiedot:
Suomenkyläntie 359
06500 PORVOO
040 5775 590 / 019 580 031
annika.nystrom@soo.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava
Oy S.O. Olenius Ab
Yhteystiedot:
Suomenkyläntie 359
06500 PORVOO
040 5775 590 / 019 580 031
annika.nystrom@soo.fi

2. Rekisteröidyt

Oy S.O. Olenius Ab ylläpitää asiakasrekisteriä laskutusohjelmassa. Asiakasrekisterin lisäksi Oy S.O. Olenius Ab ylläpitää erilaisia rekistereitä potentiaalisista asiakkaista.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilö on asiakkaana ostanut Oy S.O Olenius Ab:n edustajalta tai tilannut s-postitse tai puhelimitse tuotteita, tai on pyytänyt tuotenäytteitä tai tarjouksia tuotteista tai palveluista. Yhteydenotto on myös voinut tulla kotisivujen lomakkeiden kautta.

Oy S.O. Olenius Ab katsoo tarpeelliseksi pitää asiakkaistamme rekisteriä. Asiakas voi aina milloin tahansa poistua rekisteristä. Kaikissa joukkopostituksissa joko kirjeitse tai sähköpostitse on myös mahdollisuus poistua rekisteristä. Keräämme ainoastaan yhteystietoja kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Laskutusohjelmassa on tietoa asiakkaan ostohistoriasta. Hyväksymällä Oy S.O. Olenius Ab:n myyntiehdot antaa samalla luvan markkinointiin.
Oy S.O. Olenius Ab:lla ei ole käytössä ostettuja rekistereitä.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • asiakassuhteen hoitaminen
  • tuotteistamme ja palveluistamme kertominen sekä asiakkaillemme että potentiaalisille asiakkaillemme. Rekistereitä ei luovuteta tai myydä muille toimijoille.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • nimi ja y-tunnus
  • osoite, jos laskutusosoite on eri kuin toimitusosoite niin henkilöllä on kaksi osoitetta
  • sähköposti
  • puhelinnumero

Asiakastiedot

  • tiedot ostetuista tuotteista ja palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Oy S.O. Olenius Ab:n kotisivuilla ei voi rekisteröityä asiakkaaksi, vaan rekisteröinti tapahtuu laskutusohjelmassa. Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot ottamalla yhteyttä yritykseemme. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Oy S.O. Olenius Ab:n ulkopuolelle.
Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti Nebula Oy:n uutiskirjepalvelua (rekisteriseloste: https://www.nebula.fi/sites/default/files/documents/nebula_rekisteriseloste.pdf) sekä pakettilähetyksissä Posti Group Oyj:tä (rekisteriseloste: https://www.posti.com/yksityisyydensuoja/), Matkahuolto Oy:tä/ https://matkahuolto.fi/tietosuojaseloste), Dhl Express (Finland) Oy:tä (https://dhl.com.tietosuojailmoitus).

7. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa.
Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Oy S.O. Olenius Ab:n tietoja käsittelee Annika Nyström ja Monica Olenius ja yrityksen alihankkijat yrityksen tiloissa. Käytössä ainoastaan Oy S.O. Olenius Ab:n laitteita, poikkeus IT-tuki, jolla tietyissä tapauksissa saattaa olla pääsy tietojärjestelmiin. Tietokoneiden varmistukset suoritetaan kerran vuorokaudessa, yrityksen pilvipalvelut sijaitsevat Suomessa tai EU:n alueella. Varmistuspalvelu ja pilvipalvelut eivät käsittele henkilötietoja.
Mikäli kolmas osapuoli (esimerkiksi alihankintatyönä) toimittaa omia postitusrekistereitään esim. asiakaspostituksia varten, tuhotaan nämä rekisterit työn päätyttyä tai asiakkaan ohjeiden mukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11. Kotsivu www.soo.fi/www.ompelutarviketukku.fi

Kotisivumme kerää tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen on käytössä Google Analytics. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Käyttämällä kotisivujamme kävijä suostuu luovuttamaan yllä mainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön.
Oy S.O. Olenius Ab:n kotisivut https:// www.soo.fi ovat suojatut SLL-sertifikaatilla.

Sosiaalisen median liitännäiset
Kotisivuillamme tai Facebook-sivuillamme saattaa olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esim. YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten verkkosivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Oy S.O. Olenius Ab:lla ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten verkkosivuihin, eikä Oy S.O. Olenius Ab ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. Tarkastusoikeus

Kaikilla on oikeus tarkistaa omia tietojaan Oy S.O. Olenius Ab:n rekistereissä.
Pyyntö lähetetään kirjeitse osoitteella Oy S.O. Olenius Ab, Suomenkyläntie 359, 06500 Porvoo

13. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista.
Pyyntö lähetetään kirjeitse osoitteella Oy S.O. Olenius Ab, Suomenkyläntie 359, 06500 Porvoo

14. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.